NORMATIVA DEL CIRCUIT

 


NORMATIVA DEL CIRCUIT
 • A l’arribada al circuit heu de passar pel punt informatiu per comunicar l’arribada i/o formalitzar l’entrada de dia.
 • No està permès fumar a tot el recinte.
 • És obligatori dur casc i degudament cordat i es recomana portar les proteccions necessàries per a la pràctica dels diferents salts.
 • Els avançaments sempre es faran pel costat esquerre i cal avisar prèviament amb la veu.
 • Està prohibit aturar-se amb la bicicleta al mig de la pista.
 • La direcció no es responsabilitza dels objectes perduts. Els    objectes que s’hagin recollit es guardaran a la recepció durant un màxim de 15 dies.
 • És obligatori seguir el traçat del circuit i respectar les  entrades i sortides habilitades.
 • Està totalment PROHIBIT creuar el circuit de DUAL (pas per  zones habilitades)
 • Està totalment prohibit trepitjar els laterals dels salts. Es demana respecte i civisme a totes les instal·lacions.
 • És obligatori utilitzar els contenidors per llençar la brossa.
 • L’incompliment de la normativa serà motiu d’expulsió del recinte; en cas de negativa a abandonar el recinte, s’avisarà el personal d’ordre públic.
 • Els MENORS DE 8 anys que no practiquin l'activitat, han d’estar acompanyats en tot  moment per un adult.
 • NO està permesa l’entrada d’animals.
 • En cas D’ACCIDENT, heu d’avisar la persona responsable,  ja que si es necessita assistència mèdica i l’accidentat NO està federat, primerament s’ha d’omplir el parte d’accidents   concretar el centre d’assistència.
 • En cas de ferida lleu es farà una cura primària. En cas de ferides greus, la persona afectada es derivarà al centre d’assistència sanitària més proper i s’avisarà els pares o tutors si és menor d’edat i ha vingut sol.
 • La direcció es reserva el dret d’admissió. Així mateix, podrà limitar l’accés dels abonats i les entrades puntuals amb motiu de l’ organització d’algun esdeveniment de caràcter excepcional.
 • La direcció no es responsabilitza dels danys personals o materials que puguin patir les persones usuàries ni dels que aquestes puguin ocasionar a tercers.
 • És obligatori tenir en vigor la llicència de la Federació Catalana de Ciclisme per fer ús de la instal·lació. En cas de no tenir-la, és obligatori contractar l’assegurança d’accidents.
 • Per qualsevol dubte o incidència us heu de dirigir al personal del circuit.Comentaris